• Oikeiden kontaktien luominen ja vienti suhteen luomisen taito

YRITYSKONTAKTIT KANSAINVÄLISIIN MERITEOLLISUUSYRITYKSIIN

Sisältö:

• Kansainvälisten yritysten osto- ja teknisen johdon tapaaminen. Myyntikeskustelut/neuvottelut kansainvälisten telakoiden
edustajien kanssa Suomessa tai kohdemaassa; Saksa, Ranska, Alankomaat, Norja.

• Asiakastapaamiset muutamien kansainvälisesti toimivien telakoiden osto- ja hankintapäälliköiden kanssa.

• Oman henkilökohtaisen vientisuunnitelman laatiminen,
suunnitelman esittäminen seminaarityön muodossa muille ryhmän jäsenille.

TOIMIMINEN KANSAINVÄLISILLÄ TELAKOILLA JA KORJAUSLAIVAPROJEKTEISSA

SISÄLTÖ:

• Myyjän/ostajan argumentointi, erilaiset kilpailutus- ja toimitusvalvontatavat, tarjousten käsittelyprosessit, alihankkijayrityksen auditointi- ja valintaprosessit.

• Käytännön toiminta ulkomaisilla telakoilla myynti- ja projektinjohtotehtävissä.

Koko koulutuksen hinta: 1.199,-/hlö.

YHTEISTYÖSSÄ