• Koulutus tähtää vientituotteiden lisäämiseen maailmaa kaikkien toimijoiden tietoon

VIENTITOIMITTAJAKOULUTUKSEN SISÄLTÖ

MERITEOLLISUUDEN YLEISTILANNE NYT JA TULEVAISUUDESSA POHJOISMAISSA, EU:N ALUEELLA JA AASIASSA.

SISÄLTÖ:

• Telakoiden tilauskanta, avaintoimijat, tuotantosuunnat, tulevat tilaukset sekä nykytilanteen ja tulevien tilausten synnyttämät tarpeet

• Toimialan teknologinen kehityssuunta (SECA-määräykset, autonomiset alukset, offshore oil & gas, toimialan merkitys, muuttuvat roolit ja määräykset, muuttuva teknologia)

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN PERUSTEET KANSAINVÄLISESSÄ MERITEOLLISUUDESSA.

SISÄLTÖ:

• Oma myyjäprofiili ja sen kehittämistarpeet (persoonallisuustesti myyjänä).

• Kenttämyyntityön perusteet, lähdemateriaalin käyttö, neuvottelutekniikat ja cross-cultural -erot eri kohdemaissa (Ranska, Saksa, Norja, Alankomaat).

• Hankinta- ja urakkasopimusjuridiikka (esim. Orgalime, BIMCO, poikkeamat YSE:en), erot Kt-sopimuskäsitteissä eri maissa.

• Esiintymisvalmennus, esitysmateriaalin laadinta ja oman esiintymisprofiilin muodostaminen sekä henkilökohtaisen myyjäprofiilin luominen.

PROJEKTIN JOHTAMINEN MERITEOLLISUUDESSA

SISÄLTÖ:

• Oma esimiesprofiili ja esimiesosaamisen kartoittaminen. Työnjohdolliset taidot ja osaaminen koti- ja ulkomaisen työvoiman ja alihankkijoiden kanssa.

• Rahoitus- ja taloushallinto projektiosaamisen näkökulmasta; budjetointi ja kassavirta.

• Suunnittelu- ja rakennuttamisasiakirjojen lukeminen, käyttö, dokumentointi ja soveltaminen.

• Reklamointi, reklamaatioiden käsittely, omat oikeudet ja velvollisuudet.

• Oman henkilökohtaisen asiakassegmentointiin perustuvan myyntiportfolion luominen.

YHTEISTYÖSSÄ