• Huipputuottajia ja tuotteita valmiina vientiin maailmalle

MERITEOLLISUUDEN VIENTITOIMITTAJAKOULUTUS 2019

Käytä tilaisuutesi hyödyksi!

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka suunnittelevat tai valmistelevat suoraan tai välillisesti kokonaistoimittajien kanssa vientihankkeita meriteollisuuden tarpeisiin. 

Koulutus kestää kymmenen päivää. Siihen sisältyy kuusi lähipäivää maaliskuussa sekä neljä matchmaking-päivää toukokuussa.

Kuusi lähipäivää on jaettu kolmeen kahden päivän jaksoon. Tuona aikana saadussa tuhdissa tietopaketissa käydään läpi meriteollisuuden yleistilannetta sekä markkinointiin ja projektin johtamiseen liittyviä perusasioita.

Toukokuussa toteutettavien neljän matchmaking-päivän aikana osallistujat pääsevät tapaamaan osto- ja hankintapäälliköitä eurooppalaisilta telakoilta (Saksa, Norja, Ranska ja Hollanti).

TARINAT

Coastal Training Center Oy (CTC) on vuonna 2017 Raumalla perustettu yksityinen ja liiketaloudellisin periaattein toimiva suomalainen koulutusyritys, jonka missiona on tukea vaativien teknisten alojen yritysten ja sen henkilöstön osaamisen kehittymistä oman alan huippuasiantuntijoiksi (ks. www.navalarchitect.fi)

Yritys toimii aktiivisesti laivanrakennus-, automaatio- ja sähköalojen yritysten apuna ja tavoitteena on mm. laivanrakennusalan liittyvän osaamisen ja tietoperustan vahvistaminen, osaamiskapeikkojen tunnistaminen sekä niihin liittyvien koulutuspalvelujen tuottaminen ja osaamisen sertifiointi laivanrakennusalalla toimivien yritysten tarpeisiin.

Turun Ammatti-instituutti (TAI) on turkulainen koulutuksenjärjestäjä, joka tuottaa monialaisia ammattilaisia työelämän tarpeeseen.

TAI on yhdessä CTC:n kanssa toteuttanut viime vuosien aikana useita vaativia laivanrakennusalan täydennyskoulutuksia meriteollisuudessa toimivien yritysten henkilöstön osaamisen kartuttamiseksi ja auttamaan näitä kouluttamaan ja rekrytoimaan uusia laivanrakennusalan ammattilaisia (ks. www.laivasuunnittelija.fi)

YHTEISTYÖSSÄ